توضیحی پیرامون نشان سرو

3

به عقیده‌ی من نشان (Logo) یک سازمان و یا یک مجموعه، به میزان اهمیت وجود آن مجموعه، مهم است؛ چرا که این نشان معرف تمام عقاید، اهداف، ویژگی‌ها و… خواهد بود. البته این موضوع زمانی مطرح می‌شود که فرآیند طراحی نشان به درستی طی شده باشد. بنابراین، این چند خط به نحوی خلاصه‌ای از اهداف و برنامه‌های سرو نیز خواهد بود!

“توضیحی پیرامون نشان سرو”ادامه

توضیحی پیرامون نشان سرو