درباره‌ی فراموشی

از اساسی‌ترین مشکلات زندگی‌ها، می‌توانم به فراموشی اشاره کنم؛ اما موضوع این است که فراموشی اصلا مشکل نیست؛ معتقدم یک نعمت بسیار ارزشمند است. نعمتی که اگر نبود مرده متحرک بودیم.

“درباره‌ی فراموشی”ادامه

درباره‌ی فراموشی